a6

Thượng Hải là thành phố lớn nhất tại Giang Nam. Nơi có địa danh bến Thượng Hải rất tình, nổi tiếng qua bộ phim cùng tên gắn liền với bao thế hệ

Tin Liên Quan