TOUR MÙ CANG CHẢI MÙA LÚA CHÍN  – SĂN MÂY SUỐI GIÀNG 3N2Đ

TOUR MÙ CANG CHẢI MÙA LÚA CHÍN  – SĂN MÂY SUỐI GIÀNG 3N2Đ

Mù Căng Chải - Suối Giàng

Lý do nên lựa chọn tour của Camellia Tours 1. Camellia Tours là đơn vị tiên phong hàng đầu trên thị trường trong việc phát triển du lịch trải nghiệm miền núi đặc...
Đọc Thêm

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Phương tiện : Liên hệ
Giá từ
2,290,000
Chi tiết
TOUR MÙ CANG CHẢI – BẢN LƯỚT – NGỌC CHIẾN MÙA LÚA CHÍN

TOUR MÙ CANG CHẢI – BẢN LƯỚT – NGỌC CHIẾN MÙA LÚA CHÍN

Mù Cang Chải

Lý do nên lựa chọn tour của Camellia Tours 1. Camellia Tours là đơn vị tiên phong hàng đầu trên thị trường trong việc phát triển du lịch trải nghiệm miền núi đặc...
Đọc Thêm

Thời gian : 2 ngày 1 đêm
Phương tiện : Liên hệ
Giá từ
1,620,000
Chi tiết
TOUR MÙ CANG CHẢI – NGỌC CHIẾN – SAPA MÙA LÚA CHÍN

TOUR MÙ CANG CHẢI – NGỌC CHIẾN – SAPA MÙA LÚA CHÍN

Mù Căng Chải - Sapa

Lý do nên lựa chọn tour của Camellia Tours: 1. Camellia Tours là đơn vị tiên phong hàng đầu trên thị trường trong việc phát triển du lịch trải nghiệm miền núi đặc...
Đọc Thêm

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Phương tiện : Liên hệ
Giá từ
2,590,000
Chi tiết
TOUR TRẠM TẤU – CU VAI – MÙ CANG CHẢI MÙA LÚA CHÍN 3N2Đ

TOUR TRẠM TẤU – CU VAI – MÙ CANG CHẢI MÙA LÚA CHÍN 3N2Đ

Mù Căng Chải - Trạm Tấu

Lý do nên lựa chọn tour của Camellia Tours: 1. Camellia Tours là đơn vị tiên phong hàng đầu trên thị trường trong việc phát triển du lịch trải nghiệm miền núi đặc...
Đọc Thêm

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Phương tiện : Liên hệ
Giá từ
2,390,000
Chi tiết