a4

Một nơi bạn cũng không nên bỏ qua khi đến Ô Trấn là xưởng vải nhuộm thủ công Indigo - nghề truyền thống sản xuất vải từ cây indigo đã có từ thế kỷ XIII.

Tin Liên Quan